2009-08-04

Homestaging sept-okt 09 - fullbokad

DISTANSUTBILDNING 09-3: 11 sept - 25 okt 2009.
Fullbokad
Utbildningen spänner över 7 veckor och omfattar 2 kurshelger (fredag-söndag) i Älvängen
11-13 sept: introduktion, föreläsningar, övningar, redovisning av hemuppgifter
23-25 okt: redovisning av hemuppgifter, föreläsningar och avslutning.