2016-05-11

Distansutbildning HOMESTAGING - INREDNING - STYLING

Välkommen till distansutbildningen HOMESTAGING - INREDNING - STYLING, med gemensamma kursträffar september - november 2016.
Du behöver inga förkunskaper för att gå utbildningen, men en viss studievana, och ett brinnande intresse för färg och form är ett plus. Mer information hittar du nedanför bilden.


Välkommen att anmäla dig till distanskursen homestaging - inredning - styling. Du påbörjar utbildningen så snart hela kursavgiften är betald. Jobbar du? Då kan det vara smart att anmäla sig i god tid före första gemensamma kursträffen (se nedan). På så sätt får du gott om tid att tänka igenom och genomföra dina första hemuppgifter, som du får så snart hela kursavgiften är betald.
Bra att veta: eftersom utbildningens fokus ligger på homestaging, inredning och styling, ingår inga rena arkitektritningsövningar i utbildningen. Däremot kommer vi att under kurshelgerna öva oss på att läsa och förstå byggnadsritningar och göra enkla inredningsskisser, så att du på ett professionellt sätt kan planera och genomföra dina projekt.

PERSONLIG HANDLEDNING. För att ge dig rika tillfällen till personlig handledning, finns endast ett begränsat antal platser per kurs, så först till kvarn gäller. (Våra inredningskurser blir snabbt fullbokade, men du är alltid välkommen att sätta upp dig på vår väntelista.)

TRE GEMENSAMMA KURSTRÄFFAR (Obligatorisk närvaro).
Du kan välja mellan följande kurshelger i höst (lördag + söndag):

GRUPP 16:4
Första gemensamma kursträffar: 10-11 och 24-25 september

GRUPP 16:5
Första gemensamma kursträffar: 1-2 och 15-16 oktober

GRUPPERNA16:4 och 16:5.
Kursavslutning/examen 12-13 november 

EGET ARBETE INFÖR, MELLAN OCH EFTER KURSHELGERNA. Utbildningen består både av teoretiska föreläsningspass och flera praktiska övningar, som du genomför på hemmaplan och under kursträffarna.

UR KURSPROGRAMMET:
 • homestaging/styling/inredning
 • bostadsplaner
 • färgförståelse och färgsättning
 • ljussättning och belysning
 • stilleben, styling och arrangemang
 • planera rum för harmoni
 • säljstrategier och marknadsföring på nätet: blogg, facebook, instagram
 • examensuppgift: homestaginguppdrag i samarbete med säljare/mäklare på din ort
EXAMENSARBETET utgörs av ett homestaginguppdrag, som du genomför i samarbete med en säljare/mäklare på din ort och redovisar sista kursträffen. (Riktlinjerna får du under kursträffarna.)

MÅLSÄTTNINGENatt efter genomgången utbildning skall du
 • förstå likheter och skillnader mellan inredning, styling och homestaging
 • behärska homestagingens arbetsmetoder för ett professionellt och kostnadseffektivt genomförande
 • förstå färgsättningens grundprinciper
 • behärska olika stylingtekniker
 • och ha etablerade kontakter med mäklare och andra på din hemort.
DIPLOM/INTYG.Deltagare som genomfört samtliga kursmoment enligt anvisningarna, får efter redovisat examensarbete ett diplom som bevis på genomförd utbildning. Kursdeltagare, som väljer bort examensarbetet, får ett kursintyg som bevis på genomgången utbildning.

SÅ ANMÄLER DU DIG: Så snart du bestämt dig för att gå utbildningen, skickar du in en anmälan via ebrev till designskolan(snabela)gmail.com Glöm inte att bifoga dina kontaktuppgifter (namn, faktureringsadress, postnummer, postort, telefon och e-postadress). När vi tagit emot din anmälan, får du en kursbekräftelse samt faktura på hela kursavgiften. När hela avgiften är betald, får du hem de första uppgifterna, och därmed har du påbörjat utbildningen. Du kan även välja att dela upp betalningen, men det är först när HELA avgiften är betald, som hemuppgifterna skickas ut. Förutom eget hemarbete, ingår kursträffar med en rad föreläsningar och praktiska övningar i färg och form. Obligatorisk närvaro.

HUVUDLÄRARE och examinator är Lisbeth Williams, som sedan 2005 arrangerat inredningskurser i egen regi. Lisbeth Williams har lång erfarenhet av undervisning på högskolenivå, efter att under mer än två decennier varit anställd som lärare och forskare i arkitektur på Chalmers tekniska högskola och Kungliga tekniska högskola. Lisbeth Williams har skrivit ett flertal artiklar och böcker på temat varsam ombyggnad, den senaste med titeln Tjugotalets flerbostadshus.

KURSBOKEN Homestaging, så fixar du din bostad inför försäljning, utgavs 2006 av Prisma/Nordsteds förlag, finns tyvärr inte kvar på förlaget, men går att hitta på nätet eller i en bokhandel/bibliotek nära dig.

PRIS för hela utbildningen: 9.900 kronor plus moms (12.375 kronor). Kostnader för kurslitteratur, resor, ev. övernattning, utländska bankers transferkostnader m.m. betalas av kursdeltagaren. Utbildningen påbörjas så snart hela kursavgiften är betald. Skulle du, när du påbörjat utbildningen (dvs. betalat kursavgiften och mottagit de första hemuppgifterna), få förhinder att vara med vid någon kurshelg, återbetalas inte hela eller delar av kursavgiften, men du är alltid välkommen att ta igen det du missat vid kommande kurstillfällen, dock senast 12 månader efter påbörjad utbildning.
Eftersom utbildningen inte är knuten till någon högskola, är du inte berättigad till CSN lån eller bidrag. Ytterligare information: Lisbeth Williams 0723-985 723

DIPLOM Kursdeltagare som genomfört samtliga kursmoment enligt anvisningarna, får ett diplom som bevis på genomförd utbildning.

ÖVERNATTNING: Möjligheter till prisvärd övernattning i anslutning till kurslokalen eller i grannskapet finns. Du behöver dock tillgång till bil, för att kunna röra dig fritt i denna lantliga miljö.

2016-04-18

Distanskurs (16:3) homestaging-inredning-styling lördagar 2016

Välkommen till kursen HOMESTAGING - INREDNING - STYLING. fullbokad
Välkommen att anmäla dig till distanskursen homestaging - inredning - styling. Du påbörjar utbildningen så snart hela kursavgiften är betald. Jobbar du? Då kan det vara smart att anmäla sig i god tid före första gemensamma kursträffen (se nedan). På så sätt får du gott om tid att tänka igenom och genomföra dina första hemuppgifter, som du får så snart hela kursavgiften är betald.

PERSONLIG HANDLEDNING. För att ge dig rika tillfällen till personlig handledning, finns endast ett begränsat antal platser per kurs, så först till kvarn gäller. (Våra inredningskurser blir snabbt fullbokade, men du är alltid välkommen att sätta upp dig på vår väntelista.)

KURSTRÄFFAR
 1. lördag 6 augusti, kl 10-ca 17
 2. lördag 13 augusti, kl 10-ca 17
 3. lördag 20 augusti, kl 10-ca 17
 4. lördag 27 augusti, kl 10-ca 17
 5. lördag 3 september, kl 10-ca 17
 6. lördag 22 oktober, kl kl 10-ca 17
EGET ARBETE INFÖR, MELLAN OCH EFTER KURSHELGERNA. Utbildningen består både av teoretiska föreläsningspass och flera praktiska övningar, som du genomför på hemmaplan och under kursträffarna.

UR KURSPROGRAMMET:
 • homestaging/styling/inredning
 • bostadsplaner
 • färgförståelse och färgsättning
 • ljussättning och belysning
 • inredningsstilar och trender
 • stilleben, styling och arrangemang
 • moodboard
 • rum för harmoni
 • säljstrategier och marknadsföring på nätet: blogg, facebook, instagram
 • examensuppgift: homestaginguppdrag i samarbete med säljare/mäklare på din ort
EXAMENSARBETETutgörs av ett homestaginguppdrag, som du genomför i samarbete med en säljare/mäklare på din ort och redovisar sista kursträffen. (Riktlinjerna får du under kursträffarna.)

MÅLSÄTTNINGENatt efter genomgången utbildning skall du
 • förstå likheter och skillnader mellan inredning, styling och homestaging
 • behärska homestagingens arbetsmetoder för ett professionellt och kostnadseffektivt genomförande
 • förstå färgsättningens grundprinciper
 • behärska olika stylingtekniker
 • och ha etablerade kontakter med mäklare och andra på din hemort.
DIPLOM/INTYG.Deltagare som genomfört samtliga kursmoment enligt anvisningarna, får efter redovisat examensarbete ett diplom som bevis på genomförd utbildning. Kursdeltagare, som väljer bort examensarbetet, får ett kursintyg som bevis på genomgången utbildning.

SÅ ANMÄLER DU DIG: Så snart du bestämt dig för att gå utbildningen, skickar du in en anmälan via ebrev till designskolan(snabela)gmail.com Glöm inte att bifoga dina kontaktuppgifter (namn, faktureringsadress, postnummer, postort, telefon och e-postadress).
När vi tagit emot din anmälan, får du en kursbekräftelse samt faktura på hela kursavgiften. När hela avgiften är betald, får du hem de första uppgifterna, och därmed har du påbörjat utbildningen.
Du kan även välja att dela upp betalningen, men det är först när HELA avgiften är betald, som hemuppgifterna skickas ut. Förutom eget hemarbete, ingår kursträffar med en rad föreläsningar och praktiska övningar i färg och form. Obligatorisk närvaro.

HUVUDLÄRARE och examinator är Lisbeth Williams, som sedan 2005 arrangerat inredningskurser i egen regi. Lisbeth Williams har lång erfarenhet av undervisning på högskolenivå, efter att under mer än två decennier varit anställd som lärare och forskare i arkitektur på Chalmers tekniska högskola och Kungliga tekniska högskola. Lisbeth Williams har skrivit ett flertal artiklar och böcker på temat varsam ombyggnad, den senaste med titeln Tjugotalets flerbostadshus.
Kursboken Homestaging, så fixar du din bostad inför försäljning, utgavs 2006 av Prisma/Nordsteds förlag, finns tyvärr inte kvar på förlaget, men går att hitta på nätet eller i en bokhandel/bibliotek nära dig.

PRIS för hela utbildningen: 9.900 kronor plus moms (12.375 kronor). Kostnader för kurslitteratur, resor, ev. övernattning, utländska bankers transferkostnader m.m. betalas av kursdeltagaren. Utbildningen påbörjas så snart hela kursavgiften är betald. Skulle du, när du påbörjat utbildningen (dvs. betalat kursavgiften och mottagit de första hemuppgifterna), få förhinder att vara med vid någon kurshelg, återbetalas inte hela eller delar av kursavgiften, men du är alltid välkommen att ta igen det du missat vid kommande kurstillfällen, dock senast 12 månader efter påbörjad utbildning. Kursdeltagare som genomfört samtliga kursmoment enligt anvisningarna, får ett diplom som bevis på genomförd utbildning. Eftersom utbildningen inte är knuten till någon högskola, är du inte berättigad till CSN lån eller bidrag. Ytterligare information: Lisbeth Williams 0723-985 723

ÖVERNATTNING: Möjligheter till prisvärd övernattning i anslutning till kurslokalen eller i grannskapet finns. Du behöver dock tillgång till bil, för att kunna röra dig fritt i denna lantliga miljö.

Workshop: STYLING 28-29 maj 2016

FÅTAL PLATSER KVAR.
Denna workshop vänder sig till dig som gillar att styla rum och stilleben, och vill fördjupa ditt bildseende, få inspiration och utveckla nya arbetssätt. Vi går igenom olika sätt att komponera stilleben, och du får sedan styla, ljussätta och fotografera dina arrangemang. Max 6 deltagare, så först till kvarn gäller.

KURSDAGAR: Lördag 28 maj och söndag 29 maj 2016.
TID båda dagarna: kl 10 - ca.16
PLATS: Älvängen, strax norr om Göteborgs City.


Med fokus på praktiska övningarnar, får du i denna workshop fördjupa dig i olika former av styling (redaktionell-, produkt- och interiörstyling). Du får öva dig i stillebenbyggandets principer, vilka du sedan kan överföra till större, rumsliga arrangemang. Som stylist kan du till exempel arbeta med redaktionell styling (tidningsreportage), göra produktstyling (reklam), bygga mässmontrar, dekorera skyltfönster med mera. 

FOTOGRAFERING. Stor vikt läggs vid fotografering och ljussättning av stilleben. Genom att förstå hur färg, form, struktur och ljussättning samspelar, får du nödvändiga verktyg att skapa attraktiva bilder och utveckla din portfölj och ditt bildgalleri på Instagram. 

UR PROGRAMMET:
- stilleben och arrangemang i teori och praktik
- stylingövningar: ljussättning, färg och material
- aktuella stylister och stylingtrender

FÖRKUNSKAPER: Du behöver inga förkunskaper, men en viss studievana och ett brinnande intresse för färg och form är ett plus. Deltagare som genomfört samtliga kursmoment enligt anvisningarna, får ett diplom.

SÅ ANMÄLER DU DIG: Skicka in din anmälan via e-brev till designskolan(snabela)gmail.com Glöm inte att bifoga dina kontaktuppgifter (namn, faktureringsadress, postnummer, postort, telefon och e-postadress). När vi tagit emot din anmälan, får du en kursbekräftelse samt faktura på hela kursavgiften. Begränsat antal kursdeltagare, så först till kvarn gäller....

PRIS för kurshelgens båda dagar är 2.900 kr inkl moms. (Tidigare kursdeltagare har rabatt.) Kostnader för resor, ev. övernattning, utländska bankers transferkostnader m.m. betalas av kursdeltagaren. Skulle du få förhinder att deltaga, återbetalas inte kursavgiften, men du är alltid välkommen att ta igen kursen vid ett senare tillfälle. Skulle du hitta en ersättare, som kan hoppa in och ta din plats, är det också OK.

DIPLOM: Efter kursen får du ett diplom som bevis på genomförd kurs. Eftersom kursen inte är knuten till någon högskola, är du inte berättigad till CSN lån eller bidrag. Ytterligare information: Lisbeth Williams 0723-985 723 (ej kvällar o helger)…

HUVUDLÄRARE och examinator för denna workshop är Lisbeth Williams.
Lisbeth Williams var under mer än två decennier anställd som lärare och forskare i arkitektur på Chalmers tekniska högskola och Kungliga tekniska högskola. Nu arbetar hon som frilansande skribent, inredare och utbildare. Lisbeth Williams har skrivit flera artiklar och böcker på temat varsam ombyggnad, den senaste med titeln Tjugotalets flerbostadshus (Formas). Handboken Homestaging, så fixar du din bostad inför försäljning, utgavs 2006 (Prisma/Nordstedts).

SOMMARKURS homestaging - inredning - styling

FULLBOKAD - men du kan teckna dig på reservlistan fram till sista juli, om det blir några återbud.

Välkommen till årets sommarkurs måndag 25 juli - fredag 29 juli 2016. Kursen är särskilt utformad för dig som som ibland drömmer om en annan yrkeskarriär än den du har nu, men inte har tid att gå vår vanliga distanskurs med helgträffar.

EN VECKA FYLLD AV INREDNING OCH GOLF. Passa på att ha en semestervecka utöver det vanliga! Kursen är planerad att hållas i en lantligt belägen kurslokal, alldeles invid Ale Golfbana i Alvhem strax norr om Göteborgs City. Så medan du fördjupar dig i inredningsvärldens alla hemligheter, kan din partner spendera dagarna på 18-hålsbanan intill. Snacka om win-win! Möjligheter till prisvärd övernattning i anslutning till kurslokalen eller i grannskapet finns. Du behöver dock tillgång till bil, för att kunna röra dig fritt i denna lantliga miljö.
Mer information om inredningskursen hittar du nedanför bilden.

Välkommen att anmäla dig till sommarens kurs i homestaging - inredning - styling. Du påbörjar utbildningen så snart kursavgiften är betald. Jobbar du heltid? Anmäl dig då i god tid före kursveckan i juli (vecka 30) så har du gott om tid att tänka igenom och genomföra olika hemuppgifter som redovisas och diskuteras på kursveckan. 

FÖRKUNSKAPER. Du behöver inga förkunskaper för att gå utbildningen, men en viss studievana, och ett brinnande intresse för färg och form är ett plus.

KURSDATUM: måndag 25 juli - fredag 29 juli 2016

PERSONLIG HANDLEDNING.För att ge varje kursdeltagare rika tillfällen till personlig handledning, finns endast ett begränsat antal kursplatser, så först till kvarn gäller. (Våra inredningskurser blir snabbt fullbokade, men du är alltid välkommen att sätta upp dig på vår väntelista.)

EGET ARBETE INFÖR OCH EFTER SOMMARKURSEN.Utbildningen omfattar, förutom flera mindre, praktiska övningsuppgifter på hemmaplan, även den obligatorisk kursveckan (v30)  i Älvängen/Alvhem norr om Göteborgs City.

UR KURSPROGRAMMET:
 • homestaging/styling/inredning
 • bostadsplaner
 • färgförståelse och färgsättning
 • ljussättning och belysning
 • inredningsstilar och trender
 • stilleben, styling och arrangemang
 • moodboard
 • rum för harmoni
 • säljstrategier och marknadsföring på nätet: blogg, facebook, instagram
 • examensuppgift: homestaginguppdrag i samarbete med säljare/mäklare på din ort
EXAMENSARBETET utgörs av ett homestaginguppdrag, som du genomför i samarbete med en säljare/mäklare på din ort och som redovisas online. Riktlinjerna för detta homestaginguppdrag, får du under kursveckan.

MÅLSÄTTNINGEN är att du efter genomgången utbildning skall förstå likheter och skillnader mellan inredning, styling och homestaging, göra säkrare färgsättningar, behärska flera olika stylingtekniker och bygga upp etablerade kontakter med mäklare och andra på din hemort.

DIPLOM/INTYG. Deltagare som genomfört samtliga kursmoment enligt anvisningarna, får efter redovisat examensarbete ett diplom som bevis på genomförd utbildning. Kursdeltagare, som väljer bort examensarbetet, får ett kursintyg som bevis på genomgången utbildning.

SÅ ANMÄLER DU DIG: Så snart du bestämt dig för att gå utbildningen, skickar du in en anmälan via ebrev till designskolan(snabela)gmail.com Glöm inte att bifoga dina kontaktuppgifter (namn, faktureringsadress, postnummer, postort, telefon och e-postadress).
När vi tagit emot din anmälan, får du en kursbekräftelse samt faktura på hela kursavgiften. När hela avgiften är betald, får du de första hemuppgifterna, och därmed har du påbörjat distansutbildningen. Du kan även välja att dela upp betalningen, men det är först när HELA avgiften är betald, som hemuppgifterna skickas ut. Förutom eget hemarbete, ingår en kursvecka med en rad föreläsningar och praktiska övningar i färg och form. Obligatorisk närvaro.

HUVUDLÄRARE och examinator är Lisbeth Williams, som sedan 2006 arrangerat inredningskurser i egen regi. Lisbeth Williams har lång erfarenhet av undervisning på högskolenivå, efter att under mer än två decennier varit anställd som lärare och forskare i arkitektur på Chalmers tekniska högskola och Kungliga tekniska högskola. Lisbeth Williams har skrivit ett flertal artiklar och böcker på temat varsam ombyggnad, den senaste med titeln Tjugotalets flerbostadshus.

Kursboken Homestaging, så fixar du din bostad inför försäljning, utgavs 2006 av Prisma/Nordsteds förlag, finns tyvärr inte kvar på förlaget, men går att hitta på nätet eller i en bokhandel/bibliotek nära dig.

PRIS för hela utbildningen: 9.900 kronor plus moms (12.375 kronor). Kostnader för kurslitteratur, resor, ev. övernattning, utländska bankers transferkostnader m.m. betalas av kursdeltagaren. Utbildningen påbörjas så snart hela kursavgiften är betald. Skulle du, när du påbörjat utbildningen (dvs. betalat kursavgiften och mottagit de första hemuppgifterna), få förhinder att vara med vid någon kurshelg, återbetalas inte hela eller delar av kursavgiften, men du är alltid välkommen att ta igen det du missat vid kommande kurstillfällen, dock senast 12 månader efter påbörjad utbildning. Kursdeltagare som genomfört samtliga kursmoment enligt anvisningarna, får ett diplom som bevis på genomförd utbildning. Eftersom utbildningen inte är knuten till någon högskola, är du inte berättigad till CSN lån eller bidrag. Ytterligare information: Lisbeth Williams 0723-985 723

2016-04-07

FAQ - Vanliga frågor och svar om våra kurser.

VAD MENAS MED CERTIFIERAD/DIPLOMERAD INREDARE?

Det betyder att en person gått en kortare utbildning med fokus på inredning. (Med kortare menas kortare än en högskoleutbildning, dvs 5 år). Utbildare kan vara en folkhögskola, ett bildningsförbund (typ Folkuniversitetet) eller kurser i privat regi. Kolla alltid upp om lärarna har relevant utbildning och tillräckligt lång yrkeserfarenhet, så du inte blir besviken.

VARFÖR FINNS DET FLERA KURSARRANGÖRER MED LIKNANDE NAMN?
Visst är det förvirrande? Vi har bedrivit kursverksamhet med fokus på inredning, homestaging och styling i  drygt tio år. Under åren har vi sett liknande utbildningar komma och gå. Senaste tillskottet på kurshimlen finns i sydsverige. Tyvärr med ett liknande namn och en orange logga, som till förväxling ser ut som vår, men du kan vara helt trygg - vi har inget som helst samarbete med dem.

VAD HAR ERA LÄRARE FÖR UTBILDNING?
Alla våra lärare är högskoleutbildade (minst 5 år) med mångårig yrkeserfarenhet i de ämnen de föreläser om.

VAD HAR NI FÖR KURSER?
Vårt kursutbud omfattar allt från inredningskurser till målarkurser. Inredningskurserna bedrivs dels på distans (med gemensamma kursträffar) dels som korta helgkurser (workshops). Utbudet är utformat så att du antingen kan skaffa dig en grundutbildning som homestagingkonsult (distansutbildningen), eller fördjupa dig i ett speciellt ämnen, t.ex färgsättning, produktstyling (redaktionell och reklam), ljussättning, inredningsfotografering, marknadsföring på nätet.

VARFÖR ÄR ERA KURSER SÅ BILLIGA I JÄMFÖRELSE MED ANDRAS?
Vi har skalat av alla onödiga kostnader. Vi hyr billiga lokaler utanför city. I kursavgifterna ingår varken kurslitteratur, tjusiga lokaler, måltider, resor eller boende, men däremot en massa inspiration och fackkunskaper från våra kursledare! Dessutom har varje kurs ett tydligt fokus (= kortare kurs). Sedan kan du bygga på med fördjupningskurser vid behov och efter intresse.

VAD LÄR MAN SIG PÅ ERA KURSER?
Våra kurser har ett tydligt fokus: vi arbetar bara med sådant som du behöver för att kunna arbeta som inredare/stylist. Ett exempel: på vår distansutbildning gör du inga tidsödande ritningsuppgifter, eftersom du som inredare/stylist, troligen aldrig kommer att behöva göra sådana i dina inredningsuppdrag. Däremot gör vi frihandsskisser och studerar arkitektritningar, för att kunna analysera och förstå bostadsplaner och göra egna skissförslag utifrån dessa.

NÄR BEHÖVS ARKITEKTRITNINGAR?
Arkitektritningar behövs vid ny- och ombyggnad, och för att göra sådana behöver du en högskoleutbildning, dvs ha en arkitektutbildning.

NÄR RÄCKER DET MED EN INREDNINGSSKISS?
Skall du arbeta som inredare - stylist - homestagare behöver du kunna läsa arkitektritningar och förstå lägenhetsplaner. Ibland kan du behöva illustrera dina idéer med en skiss som visar hur du tänkt dig en uppmöblering, med valda möbler, textilier och andra inredningsdetaljer. (Ofta räcker det dock med en moodboard för att beskriva dina inredningsförslag.)

VARFÖR HAR NI ETT BEGRÄNSAT ANTAL DELTAGARE PER KURS?
Vi har valt att fokusera på kvalitet snarare än kvantitet. Det betyder att vi endast undantagsvis har fler än sex deltagare per kurs. Detta för att lärarna skall hinna med  att ge alla kursdeltagare individuell handledning.  

VEM HAR GÅTT ERA KURSER?
Du behöver inga förkunskaper för att gå våra kurser, men ett brinnande intresse för färg och form är ett plus. Tidigare kursdeltagare har varit allt från hemarbetande småbarnsföräldrar, sjuksköterskor, egenföretagare, fotografer, fotomodeller (!), butiksägare, mäklare, mäklarassistenter, formgivare, konstnärer, ekonomer - ja. från alla delar av livet. Det dom har gemensamt är att dom velat bredda sin kunskaper eller skapa sig en ny yrkesinriktning, där inredning-homestaging-styling står i fokus. Läs i vänsterkolumnen vad dom tycker om kurserna. 

VAD GÖR TIDIGARE KURSDELTAGARE NU?
Dom jobbar som scenografer (film, tv, reklam), produktstylister, homestagingkonsulter, inredare, säljare, mäklare, mäklarassistenter och mycket, mycket mer. Flera jobbar utomlands: i Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Frankrike, Holland, Schweiz, Monaco, Irland. (Tänker du jobba utomlands, förmedlar vi naturligtvis kontakter till dessa.)

VAR HAR NI ERA KURSLOKALER? 
Vi arrangerade ursprungligen våra kurser på hotel inne i Göteborg. Men sedan några år håller vi till i Älvängen/Alvhem, på pendeltågsavstånd från Göteborgs Central.