2009-12-11

Vårens första homestagingutbildning 2010 är fullbokad

Vårens homestagingutbildning med kursstart i februari 2010 är fullbokad. Ibland händer det dock att någon tvingas lämna återbud, så är du angelägen att gå en kurs snarast, hör av dig via epost eller telefon, så sätter jag upp dig på reservlistan. Finns intresse, kan det bli en extrakurs längre fram i vår. Epost: designskolan (at) gmail.com. Telefon: 073-6357791