2011-12-11

Hur man arrangerar rätt

Jobbar du med homestaging, är det viktigt att tänka på att bilderna på Hemnet är A&O. Därför pratar jag på mina inredningskurser mycket om hur man inför fotograferingen bäst jobbar med de möbler och andra föremål, som man har till förfogande för uppgiften. 

På kurserna övar vi, gör bildanalyser och diskuterar så det står härliga till. Tre saker tjatar jag om, så att kursdeltagarnas öron nästan trillar av: 
  • mellanrumsformer, 
  • diagonaler och 
  • gruppera, gruppera, gruppera. 

 Ett bra exempel på en mellanrumsform. Foto av Ralph Gibson


 Ovan: Föredömligt grupperad keramik av Kirsten Coelho (tv) och Jos DevriendtNedan: finfina diagonaler. Bild (tv) Moa & kaffekoppen samt tumblr.