2009-08-04

Homestaging sept-nov 09

DISTANSUTBILDNING 09-4: 26 sept - 15 nov 2009. Nyinsatt kurs - fullbokad. Utbildningen spänner över 8 veckor och omfattar 3 kurshelger (lördag-söndag) i Älvängen.. 26-27 sept: introduktion, föreläsningar, övningar samt redovisning av hemuppgifter. 17-18 okt: inredning, trender, redovisning av hemuppgifter. 14-15 nov: redovisning av hemuppgifter, föreläsningar och avslutning.