2009-08-04

Om- och avbokningar

BEKRÄFTELSE på att du fått plats på den kurs du valt, får du via epost, när vi mottagit din skriftliga anmälan.

FAKTURA (som pdf-fil) på kursavgiften skickas därefter ut via epost. 

När hela kursavgiften är betald översändes riktlinjerna för utbildningens två första projket, vilka skall redovisas vid den första gemensamma kurshelgen.

Får du förhinder att fullfölja en påbörjad utbildning, återbetalas inte kursavgiften. Däremot är du alltid välkommen att  ta igen vad du missat vid ett senare tillfälle. 

Kontakt: designskolan(at)gmail.com