2010-02-15

Homestaginutbildning 1, hösten 2010: fullbokad


DISTANSUTBILDNING 10-3 i HOMESTAGING. Kursen spänner över drygt 10 veckor med 2 kurshelger (fredag-söndag), samt hemuppgifter innan och mellan kurshelgerna.

KURSHELG 1: 3-5 september, med föreläsningar, övningar samt redovisning av hemuppgifter.

KURSAVSLUTNING: 29-31 oktober, med föreläsningar samt redovisning och diskussion av hemuppgifter.