2010-03-04

Homestagingutbildning hösten 2010: fullbokadDISTANSUTBILDNING 10-4 i HOMESTAGING. Kursen spänner över drygt 10 veckor med två kurshelger (fredag-söndag), samt hemuppgifter innan och mellan kurshelgerna.
KURSSTART: 24-26 september, med föreläsningar, övningar samt redovisning av hemuppgifter.
KURSAVSLUTNING: 12-14 november, med föreläsningar samt redovisning & diskussion av hemuppgifter.