2010-09-07

EXTRA homestagingkurs hösten 2010: fullbokad

DISTANSUTBILDNING 10-5 i HOMESTAGING. Kursen spänner över drygt 10 veckor med två kurshelger (fredag-söndag), samt hemuppgifter innan och mellan kurshelgerna. Ytterligare information hittar du här:

Anmälan