2010-11-18

Utbildning 2 våren 2011: fullbokadVårens andra homestagingutbildning startar i februari, med första gemensamma kurshelg i slutet av mars. Kursen spänner över drygt 10 veckor med två kurshelger (fredag-söndag), samt hemuppgifter innan och mellan kurshelgerna.
FÖRSTA KURSHELG: 25-27 mars, med föreläsningar, övningar samt redovisning av hemuppgifter.
KURSAVSLUTNING: 13-15 maj, med föreläsningar samt redovisning & diskussion av hemuppgifter.