2012-01-12

Dags att anmäla sig till nästa inredningskurs

Välkommen att anmäla dig till 2012 års andra distansutbildning i homestaging.  

Utbildningen har rullande starter med två gemensamma kurshelger (fredag-söndag). Förutom eget arbete före och mellan de obligatoriska kursträffarna, präglas de intensiva kurshelgerna av föreläsningar, praktiska övningar samt projektredovisningar och diskussioner. Max 6 deltagare per utbildning, så först till kvarn gäller.

SÅ ANMÄLER DU DIG:
1. Så snart du bestämt dig för att delta, skickar du in en skriftlig anmälan med vanlig post. Länk till anmälningsblanketten hittar du nederst i detta inlägg. 
2. När vi tagit emot din anmälan, får du en kursbekräftelse samt faktura på hela kursavgiften. 
3. När avgiften är betald, översändes de första två hemuppgifterna. 

GEMENSAMMA KURSHELGER
Utbildningen omfattar, förutom eget arbete på hemmaplan, även två arbetsintensiva kurshelger i Älvängen, strax norr om Göteborg City. Fredagar startar vi kl 11, för att långväga kursdeltagare skall kunna resa till kursen samma dag. Prel. tider under kurshelgerna: fredag 11-18, lördag 10-18, söndag 10-18. 
INFÖR 1:A KURSHELGEN 
genomför du två projekt, som du sedan redovisar den första gemensamma kursdagen. Ju tidigare du anmäler dig, desto längre tid har du på dig att genomföra dessa hemuppgifter. 
INNAN 2:A KURSHELGEN
skall du göra ytterligare tre hemuppgifter (ett större homestagingprojekt samt två obligatoriska litteraturuppgifter) vilka redovisas när vi träffas igen, ca 8 veckor efter den första kurshelgen. 

KURSSTART: Anmälningar tas emot löpande. Välkommen med din anmälan. Max 6 deltagare per utbildning, så först till kvarn gäller.
KURSAVSLUTNING: 28 oktober 2012

FÖRSTA GEMENSAMMA KURSHELG: 7-9 september 2012
ANDRA GEMENSAMMA KURSHELG: 26 - 28 oktober  2012
UR KURSPROGRAMMET:
 • homestaging/homestyling/inredning
 • stilhistoria: arkitektur- och inredning
 • analys av hus- och lägenhetsplaner - övning
 • färgförståelse och färgsättning - övningar
 • dagsljus, ljussättning och belysning
 • stilleben, moodboard, arrangemang
 • aktuella inrednings- och färgtrender
 • analys av olika köpgrupper - övning
 • homestaging i praktiken - projekt
 • gröna rum: balkong och trädgård
 • säljstrategier och marknadsföring
MÅLSÄTTNINGEN är att du efter genomgången utbildning skall förstå likheter och skillnader mellan inredning, styling och homestaging; ha grundläggande kunskaper om svensk villaarkitektur och stilhistoria; veta hur man ställer i ordning en bostad så att minst 2 olika kundgrupper blir intresserade; och ha etablerat kontakt med mäklare och andra på respektive hemort.

PRIS för hela utbildningen: 9.900 kronor plus moms (12.375 kronor). Kostnader för kurslitteratur, resor, ev. övernattning, utländska bankers transferkostnader m.m. betalas av kursdeltagaren. Skulle du, när du påbörjat utbildningen (dvs. betalat kursavgiften och mottagit de första 2 hemuppgifterna), få förhinder att vara med vid något tillfälle, återbetalas inte hela eller delar av kursavgiften, men du är alltid välkommen att ta igen det du missat vid första möjliga tillfälle. Kursdeltagare som genomfört samtliga kursmoment enligt anvisningarna, får ett diplom som bevis på genomförd utbildning. Eftersom utbildningen inte är kopplad till någon högskola, är du inte berättigad till CSN lån eller bidrag. Ytterligare information hittar du här: