2012-09-13

Välkommen att anmäla dig till nästa inredningskurs

Dags att anmäla sig till nästa distansutbildning i homestaging - inredning - styling  

Utbildningen har rullande start med tre gemensamma kurshelger. Förutom eget arbete före och mellan de obligatoriska kursträffarna, präglas de intensiva kurshelgerna av föreläsningar, praktiska övningar samt projektredovisningar och diskussioner. Max 8 deltagare per utbildning, så först till kvarn gäller.


bild: Residence
SÅ ANMÄLER DU DIG:
1. Så snart du bestämt dig för att delta, skickar du in en skriftlig anmälan med vanlig post. Länk till anmälningsblanketten hittar du nederst i detta inlägg. 
2. När vi tagit emot din anmälan, får du en kursbekräftelse samt faktura på hela kursavgiften. 
3. När avgiften är betald, översändes de första två hemuppgifterna, och därmed har du påbörjat distansutbildningen.  

GEMENSAMMA KURSHELGER
Utbildningen omfattar, förutom eget arbete på hemmaplan, även tre arbetsintensiva kurshelger i Älvängen, strax norr om Göteborg City. Prel. tider under kurshelgerna: lördag 11-18, söndag 10-18. Lördagar startar vi kl 11, för att långväga kursdeltagare skall kunna resa till kursen samma dag. 

INFÖR 1:A KURSHELGEN 
genomför du två projekt, som du sedan redovisar första kurshelgen. Ju tidigare du anmäler dig, desto längre tid har du på dig att genomföra dessa hemuppgifter. 

INFÖR 2:A KURSHELGEN
Till den andra kurshelgen läser du in den obligatoriska kurslitteraturen (tre böcker), samt gör tre stylinguppgifter enligt anvisningar.

INFÖR 3:E KURSHELGEN
skall du göra ett professionellt homestagingprojekt, vilket redovisas sista kurshelgen. 

KURSSTART: Anmälningar tas emot löpande. Välkommen med din anmälan. Max 8 deltagare per utbildning, så först till kvarn gäller.

FÖRSTA KURSHELGEN: 9-10 mars 2013
ANDRA KURSHELGEN: 23-24 mars 2013
TREDJE KURSHELGEN: 27-28 april 2013

KURSAVSLUTNING: 28 april 2013

UR KURSPROGRAMMET:
 • homestaging/homestyling/inredning
 • stilhistoria: arkitektur- och inredning
 • analys av hus- och lägenhetsplaner - övning
 • färgförståelse och färgsättning - övningar
 • dagsljus, ljussättning och belysning
 • stilleben, moodboard, arrangemang
 • aktuella inrednings- och färgtrender
 • analys av olika köpgrupper - övning
 • homestaging i praktiken - projekt
 • gröna rum: balkong och trädgård
 • säljstrategier och marknadsföring
MÅLSÄTTNINGEN är att du efter genomgången utbildning skall förstå likheter och skillnader mellan inredning, styling och homestaging; ha grundläggande kunskaper om svensk villaarkitektur och stilhistoria; veta hur man ställer i ordning en bostad så att minst 2 olika kundgrupper blir intresserade och ha etablerat kontakt med mäklare och andra på din hemort.

PRIS för hela utbildningen: 9.900 kronor plus moms (12.375 kronor). Kostnader för kurslitteratur, resor, ev. övernattning, utländska bankers transferkostnader m.m. betalas av kursdeltagaren. Skulle du, när du påbörjat utbildningen (dvs. betalat kursavgiften och mottagit de första 2 hemuppgifterna), få förhinder att vara med vid någon kurshelg, återbetalas inte hela eller delar av kursavgiften, men du är alltid välkommen att ta igen det du missat vid första möjliga tillfälle. Kursdeltagare som genomfört samtliga kursmoment enligt anvisningarna, får ett diplom som bevis på genomförd utbildning. Eftersom utbildningen inte är kopplad till någon högskola, är du inte berättigad till CSN lån eller bidrag. Ytterligare information hittar du här: