2016-04-07

FAQ - Vanliga frågor och svar om våra kurser.

VAD MENAS MED CERTIFIERAD/DIPLOMERAD INREDARE?

Det betyder att en person gått en kortare utbildning med fokus på inredning. (Med kortare menas kortare än en högskoleutbildning, dvs 5 år). Utbildare kan vara en folkhögskola, ett bildningsförbund (typ Folkuniversitetet) eller kurser i privat regi. Kolla alltid upp om lärarna har relevant utbildning och tillräckligt lång yrkeserfarenhet, så du inte blir besviken.

VARFÖR FINNS DET FLERA KURSARRANGÖRER MED LIKNANDE NAMN?
Visst är det förvirrande? Vi har bedrivit kursverksamhet med fokus på inredning, homestaging och styling i  drygt tio år. Under åren har vi sett liknande utbildningar komma och gå. Senaste tillskottet på kurshimlen finns i sydsverige. Tyvärr med ett liknande namn och en orange logga, som till förväxling ser ut som vår, men du kan vara helt trygg - vi har inget som helst samarbete med dem.

VAD HAR ERA LÄRARE FÖR UTBILDNING?
Alla våra lärare är högskoleutbildade (minst 5 år) med mångårig yrkeserfarenhet i de ämnen de föreläser om.

VAD HAR NI FÖR KURSER?
Vårt kursutbud omfattar allt från inredningskurser till målarkurser. Inredningskurserna bedrivs dels på distans (med gemensamma kursträffar) dels som korta helgkurser (workshops). Utbudet är utformat så att du antingen kan skaffa dig en grundutbildning som homestagingkonsult (distansutbildningen), eller fördjupa dig i ett speciellt ämnen, t.ex färgsättning, produktstyling (redaktionell och reklam), ljussättning, inredningsfotografering, marknadsföring på nätet.

VARFÖR ÄR ERA KURSER SÅ BILLIGA I JÄMFÖRELSE MED ANDRAS?
Vi har skalat av alla onödiga kostnader. Vi hyr billiga lokaler utanför city. I kursavgifterna ingår varken kurslitteratur, tjusiga lokaler, måltider, resor eller boende, men däremot en massa inspiration och fackkunskaper från våra kursledare! Dessutom har varje kurs ett tydligt fokus (= kortare kurs). Sedan kan du bygga på med fördjupningskurser vid behov och efter intresse.

VAD LÄR MAN SIG PÅ ERA KURSER?
Våra kurser har ett tydligt fokus: vi arbetar bara med sådant som du behöver för att kunna arbeta som inredare/stylist. Ett exempel: på vår distansutbildning gör du inga tidsödande ritningsuppgifter, eftersom du som inredare/stylist, troligen aldrig kommer att behöva göra sådana i dina inredningsuppdrag. Däremot gör vi frihandsskisser och studerar arkitektritningar, för att kunna analysera och förstå bostadsplaner och göra egna skissförslag utifrån dessa.

NÄR BEHÖVS ARKITEKTRITNINGAR?
Arkitektritningar behövs vid ny- och ombyggnad, och för att göra sådana behöver du en högskoleutbildning, dvs ha en arkitektutbildning.

NÄR RÄCKER DET MED EN INREDNINGSSKISS?
Skall du arbeta som inredare - stylist - homestagare behöver du kunna läsa arkitektritningar och förstå lägenhetsplaner. Ibland kan du behöva illustrera dina idéer med en skiss som visar hur du tänkt dig en uppmöblering, med valda möbler, textilier och andra inredningsdetaljer. (Ofta räcker det dock med en moodboard för att beskriva dina inredningsförslag.)

VARFÖR HAR NI ETT BEGRÄNSAT ANTAL DELTAGARE PER KURS?
Vi har valt att fokusera på kvalitet snarare än kvantitet. Det betyder att vi endast undantagsvis har fler än sex deltagare per kurs. Detta för att lärarna skall hinna med  att ge alla kursdeltagare individuell handledning.  

VEM HAR GÅTT ERA KURSER?
Du behöver inga förkunskaper för att gå våra kurser, men ett brinnande intresse för färg och form är ett plus. Tidigare kursdeltagare har varit allt från hemarbetande småbarnsföräldrar, sjuksköterskor, egenföretagare, fotografer, fotomodeller (!), butiksägare, mäklare, mäklarassistenter, formgivare, konstnärer, ekonomer - ja. från alla delar av livet. Det dom har gemensamt är att dom velat bredda sin kunskaper eller skapa sig en ny yrkesinriktning, där inredning-homestaging-styling står i fokus. Läs i vänsterkolumnen vad dom tycker om kurserna. 

VAD GÖR TIDIGARE KURSDELTAGARE NU?
Dom jobbar som scenografer (film, tv, reklam), produktstylister, homestagingkonsulter, inredare, säljare, mäklare, mäklarassistenter och mycket, mycket mer. Flera jobbar utomlands: i Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Frankrike, Holland, Schweiz, Monaco, Irland. (Tänker du jobba utomlands, förmedlar vi naturligtvis kontakter till dessa.)

VAR HAR NI ERA KURSLOKALER? 
Vi arrangerade ursprungligen våra kurser på hotel inne i Göteborg. Men sedan några år håller vi till i Älvängen/Alvhem, på pendeltågsavstånd från Göteborgs Central.